Bao Nhiêu Tuổi Là “Quá Trẻ” Để Bắt Đầu Tập Luyện Thể Chất?

Posted on January 1, 2018 by Cao Cuong Le

Những quan niệm cũ kĩ chúng ta vẫn thường được nghe rằng một người trẻ không nên tập luyện thể chất cho đến khi cơ thể đã phát triển đầy đủ (qua 18 tuổi), điều đó có đúng hay không?

Đây là một trong những nghiên cứu/inforgraphic ấn tượng nhất trong vài năm trở lại đây trong giới khoa học thể thao, ra đời năm 2014. Các nhà nghiên cứu đã phát hoạ 4 mô hình khác nhau và so sánh chúng với tiềm năng của hệ thần kinh cơ bắp (neuromuscular system) khi trường thành. 4 mô hình trong bài nghiên cứu này bao gồm:

  • Trẻ em không tập luyện gì cả
  • Trẻ em chơi một môn thể thao đơn thuần 
  • Trẻ em tập luyện thể chất từ tuổi vị thành niên (12-18 tuổi) 
  • Trẻ em tập luyện thể chất trước tuổi vị thành niên (trước 12 tuổi/trước tuổi dậy thì) 

Mô hình tập luyện thể chất được nghiên cứu ở đây là Integrative Neuromuscular Training, tạm dịch là Mô Hình Tập Luyện Hệ Thần Kinh Cơ Bắp Tích Hợp; bao gồm tập luyện sức mạnh kháng lực (resistance training), các bài tập thử thách sự ổn định (dynamic stability), tập luyện core, plyometrics và sự nhanh nhẹn (agility).

Kết quả nghiên cứu cho thấy:

  • Những đứa trẻ không tập luyện gì sẽ có sự phát triển hệ thần kinh cơ bắp DƯỚI mức tiềm năng khi trường thành.
  • Những đứa trẻ chỉ chơi thể thao đơn thuần sẽ CHẠM được ngưỡng tiềm năng của mình khi trường thành.
  • Những đứa trẻ tập luyện thể chất một cách khoa học từ tuổi vị thành niên (tuổi dậy thì) sẽ VƯỢT QUA tiềm năng của mình khi trường thành.
  • Những đứa trẻ tập luyện thể chất một cách khoa học từ trước tuổi vị thành niên (trước tuổi dậy thì) sẽ VƯỢT XA qua khỏi tiềm năng của mình khi trưởng thành.

Xin nhấn mạnh, “tiềm năng” ở đây là ở hệ thần kinh cơ bắp chứ không phải tiềm năng của tất cả mọi thứ. Hệ thần kinh cơ bắp chỉ là một trong những yếu tố quan trọng trong việc quyết định những đứa trẻ đó có trở nên thành công với môn thể thao chúng chọn hay không. Nghiên cứu này KHÔNG khảo sát các yếu tố khác như tiềm năng về kĩ thuật, chiến thuật, giác quan, vâng vâng …

Link bài viết đẩy đủ về chủ đề tập luyện cho trẻ em? Bao nhiêu tuổi nên bắt đầu và tập luyện như thế nào?

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *